top of page
LHBTQ publikum

ARENACON

..er en quickrespons som sitter på dine armbånd like papirbillettene som sendes kundene. Fordelen med arena armbånd er at etter deltager har fått påsatt båndet, kan ditt personell kontrollere armbånd i ditt design via scanning i innslippet. I tillegg kan kunden frivillig scanne sitt eget bånd for og trygge seg selv, slik at vaktene kan bistå rask hjelp dersom en hendelse oppstår. Med Arenacon kan din festival ha forebygget uønskede hendelser- noe som kan redde liv! les mer..

Festival Fun

01

Arenacon id på billettarmbånd..

..er gratis for deg som arrangør- Alt du trenger er og informere oss ved bestilling at du ønsker dette påført kostnadsfritt og ønsker et enda tryggere event for alle.

02

Bedre kontroll i innslipp

..Personell i innslipp kan enkelt vertifisere via vårt kontrollsystem et gyldig eller "fake" billettarmbånd ved behov eller tvil.

billettkontroll festival
tryggere deltagere på festival

03

Tryggere publikum under eventet

Dersom deltagere ønsker og scanne samme bånd i appen sos rescue kan de trygge seg selv ved og oppgi:
- Navn
(valgfritt)
- Nærmeste pårørende (valgfritt)
- Påørende telefonnummer for direkte kontakt (valgfritt)
- Eventuelle medisinske behov deltageren har (valgfritt)
* Valgfritt alternativ for ditt publikum, slik at ditt vakthold og hjelpekorps kan gi rask bistand i en krisesituasjon.

04

Et verktøy som kan redde liv

Vakthold og hjelpekorps på ditt arrangement har tilgang for og fysisk kunne scanne armbåndene til en aktiv person med et akutt illebefinnende, slik at vedkommende kan få rask hjelp og i beste fall- har ditt arrangement bidratt til å redde liv og raskt varslet vedkommendes oppførte pårørende. Se video

vakthold og hjelpekorps på festival

Priser

2

Innslipp arrangør

 • Ubegrenset ant. brukere

 • Tilgang alle festivaldagene

 • Ubegrenset ant. innganger

 • Telefonsupport alle dager

 • Rapport på antall scanninger

3

Publikum

 • Last ned sos Iphone I Android

 • Scan ditt armbånd i "MyId"

 • Legg til ønsket informasjon

 • GDPR vennlig registrering

 • Aktiver/Deaktiver/slett

4

Vakthold & Medic

 • Ubegrenset ant. brukere

 • Tilgang alle reg festivaldagene

 • Brief med vaktledere før event

 • Telefonsupport alle dager

 • Kontakt oss hei@spass.no 

Arenacon 365

For autoriserte vaktselskap, hjelpekorps og medic tilbyr vi også tilgang hele året .
Dette gir tilgang til system for innsjekking (2) og scan av personer med illebefinnende (4) i 365 dager fra aktiv lisens. Systemet gir en tilgang på  ubegrenset antall brukere for ditt vaktselskap eller hjelpekorps. Anbefales dersom dere har vakthold på flere event gjennom året eller opplyses i anbud om nye sikkerhetsoppdrag at deres selskap benytter Arenacon sos rescue. 

VAKTSELSKAP

Full tilgang 365 dager
995,-/mnd.

MEDIC

Full tilgang 365 dager
995,-/mnd.

HJELPEKORPS

Full tilgang 365 dager

995,-/mnd.

Arenacon og Smartevac for trygge event

Arenacon innslipp
Tilgang i appen sos rescue for kontroll av gjyldighet på gjestens unike billettarmbånd
Brukere: Arrangementpersonell 

Arenacon Myid
Gjestene kan scanne sitt eget armbånd for og trygge seg selv under deres event ved og valgfritt oppføre eget navn, nærmeste pårørende, medisinbehov dersom de får et illebefinnende.
Brukere: Publikum på arrangement

Arenacon sikkerhet/Helse

Tilgang i appen sos rescue for scan av bånd på registrerte deltagere som har valgt og  trygget seg selv under deres arrangement.
Brukere: Aut. vaktselskap/medic

Smartevac
Tilgang i appen sos rescue for registrering av evakuerte og pårørende. Dette kan kun brukes av politiet om ønskelig, dersom det er satt krisestab og besluttet av politet at det må evakueres
Brukere: Politiet i samarbeid med kommune/helse

 

Smartevac beredskapskit 
Deaktiverte ID armbånd i pakker av 1000stk. for evakuerte og pårørende som automatisk aktiveres av etatene ved bruk i en krisesituasjon hvor det er besluttet evakuering.
Anbefalt i beredskap: Arrangører/Vaktselskap/Medic/Kommune
PRISER
System SOS RESCUE ©
les mer hos ID group Nordic AS
 

Tilgang til reg. av evakuert

Gratis

Tilgang til reg. pårørende

Gratis

SmartEvac beredskap KIT

4995,-/1000 stk.

På Festival

Ring oss for demo

41420708

Mail oss for demo?

Demo tar ca. 15 minutter

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page