top of page

Vårt Team

Vi knytter sterke bånd- og en ekstra trygghet.

Smartpass Norge er en forlengelse av tdligere selskap som var drevet i 17 år av Tommy Hyving. Vi produserer produkter som også ivaretar deltagere på events via vårt unike system SOS RESCUE som eies av ID Group Nordic AS.

bottom of page