top of page
sos beredskap på festivaler.jpg

VELG TRYGGHET FOR DERE OG DELTAGER
VELG ET GODKJENT VAKTSELSKAP OG HJELPEKORPS

Hva sier de som har valgt SOS bånd

Vekter og Medic: Dette gjør jobben min mye enklere om noe skjer en gjest hos oss. Se video

sos rescue armbånd id tag arrangør.jpg

Koster det mer for oss og publikum?

Nei- det er gratis for deltager, arrangørene, og vaktselskap/hjelpekorps å bruke SOS systemet.

SOS FOR VEKTERE OG HJELPEKORS PÅ FESTIVAL.jpg

LAST NED- REGISTRER

Alle kan laste ned appen gratis- men for  registrering kreves et sos bånd fra arrangør. iPhone I Android

sos appstore googleplay.jpg

Er det noen forskjell på vanlig bånd?

Helt gratis! Båndet får en diskre id som publikum kan velge og aktivisere/deaktivere for egen trygghet.

sos armbånd for trygghet og samfunnsikkerhet.jpg

Vi ønsker mer trygghet- hva gjør vi?

Det er enkelt- og det er gratis. Følg disse enkle stegene, så implimenterer vi sos på dine bånd gratis!

VAKSELSKAP PÅ FESTIVALER OG ARRANGØRER.jpg

HVA OM DET MÅ EVAKUERES?

Vi anbefaler derfor at dere har et vaktselskap med tilgang til (C) SMARTEVAC. Se godkjente vaktselskap her

id tags beredskap festivaler politi nødetat

" I 3 år har  ID Group Nordic AS. spass.no og ulike ressurspersoner fra politiet, AMK og personer i kommunen jobbet tett med utviklingen av system og produkter for økt beredskap og trygghet på festivaler  i Norge.  SOS ble pilotert sommeren 2023 og  lanseres  i 2024

" Hadde vi hatt dette systemet under hendelsen i Møre & Romsdal og Viking Sky ulykken- ville vårt arbeid vært vesentlig enklere. Vi savnet et system som dette under denne aksjonen.
P.L. Innsatsleder i politiet under Viking Sky

" Takket være SOS båndene vi brukte under piloteringen i 2023  kom en registrert deltager til rette da vedkommende ikke kunne redegjøre for seg selv. Vi vil helt klart bruke SOS i 2024.
Maria Voss, Festivalsjef

" Dette gjør jobben vår mye enklere!
Vekter, Protect Vakthold

" At dette kan bidra til å redde liv- helt klart!
Supervisor Medic Sør AS

" Veldig smart!Vaktleder 
 Elite vakthold, Hardcore DNA 2024

bottom of page