top of page
sos rescue vaktselskap.jpg

BÅND MED UNIK ID...

Disse kan scannes av deltagere som frivillig har valgt og trygge seg selv på ditt event..

sos vg dagbladet.jpg

TRYGG REGISTRERING

Har deltager valgt aktiv modus vil info som navn,pårørende,medisinbehov fysisk scannes

REGISTRERING SOS RESCUE.jpg

LAS NED APPEN GRATIS

Samme appen for alle! Last sos rescue ned gratis. Gjelder for deltagere og arrangører.

sos appstore googleplay.jpg

EN APP- HELT GRATIS

..Be om gratis tilgang til sos rescue appen så ditt publikum kan føle seg enda tryggere hos deg

røde kors event.jpg

DERSOM NOE SKJER DEG

da kan vektere og medic på vårt event scanne ditt armbånd og gi deg rask og trygg hjelp

sos vakthold.jpg

" HELT GENIALT! 

3500 deltagere, 12 vektere, 12 fra Røde kors og 4 politibetjente brukte Sos Rescue... se video<

omtale sos rescue.jpg

" Økt trygghet- samfunnssikkerhet og beredskap har vi, arrangører og offentlig sektor virkelig tatt tatt på alvor.
For nødetater: Les mer om SmartEvac
 

Dette sier kulturetaten i et brev på vegne av SOS RESCUE
Bystyret har gjennom Oslo kommunes arrangementsstrategi vedtatt at kommunen skal være en profesjonell, servicerettet og effektiv tilrettelegger for arrangement, at arrangement skal være trygge, og at det skal tilrettelegges for at arrangement kan gjennomføres mest mulig miljø- og klimavennlig. Ett av åtte definerte hovedtiltak har fokus på å forbedre sikkerhetsplanlegging rundt arrangement, og at det skal legges til rette for at arrangører kan planlegge med tanke på trygghet, sikkerhet og beredskap rundt sine arrangement. Dette for å unngå uforutsette hendelser og sikre trygge, gode arrangementsopplevelser for publikum. Dersom en uforutsett hendelse likevel skulle skje, er det avgjørende med rask og effektiv innsats fra både arrangører, nødetater og andre samhandlingsaktører..

Arrangementskontoret jobber for at neste prosjekt i arbeidet med å nå arrangementsstrategiens målsetning om bedre sikkerhetsplanlegging rundt arrangement er å bidra til ID Group Nordic sin satsing på testing og utvikling av armbåndene SOS rescue.

bottom of page