top of page
case spass.no.jpg

Vi kan produktutvikling

Vårt utviklingsteam tar en utfordring på strak arm- står på hode for og innfri våre kunders behov- og vi tror derfor at alt kan løses! Har du et behov, så tar vi en utfordring! Kundecase?

REGISTRERING SOS RESCUE.jpg

01

Slik løste spass.no et behov..

" Vi trenger et komplett system som gjør at våre deltagere kan føle seg tryggere under vårt arrangement- men det er viktig med GDPR og at deltager selv kan velge når de vil ha en ekstra trygghet.. V Løst!

02

Slik løste spass.no et behov..

" Vi er opptatt av bærekraft og miljø- og vår profil er miljøvennlig. Finnes det noen mulighet for et akredittirengsbånd som er 100% bærekraftig eller miljøvennlig produsert? V Løst!

sos treverk bånd.png
smartp print qristband.png

03

Slik løste spass.no et behov..

" Vi har ukentlig arrangement- men skulle gjerne printet egne bånd med ulik logo,og tekst da vi har ulike kunder hele året. En software som gjør at vi kan trykke bånd i nåtid eller når kunden ankommer event? V Løst!

04

Slik løste spass.no et behov..

" Jeg har jobbet i politiet i 32 år- og vært innsatsleder under flere hendelser og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever " et mer robust system for evakuering, registrering, kontroll på et pårørende senter og som kan deles på tvers av ulike etater,  og samvirkeaktører som røde kors.. V Løst!

SMARTEVAC REGISTRERING.jpg
rabatter sos rescue.png

05

Slik løste spass.no et behov..

" Vi ønsker og nå ut til alle våre deltagere umiddelbart på vårt arrangement- dersom noe skulle skje eller våre partnere ønsker og tilby noen fordeler til de.. V Løst!

06

Slik løste spass.no et behov..

" Vi har brukt en billettsalg leverandør i flere år men av billettprisene trekkes det provisjon på hver solgte billett, kan vi selv selge billletter for og unngå ekstra utgifter til tilbydere og beholde mer av billettsalget selv? V Løst!

billettno.jpg
produktsalg.png

07

Slik løste spass.no et behov..

" Vi har et behov for et armbånd som har en funksjonalitet, og kan fungere som et suvernier produkt og er miljøvennlig. Vår hensikt er at kunden får en god opplvelse og at kunden kommer tilbake... ? V Løst!

08

Slik løste spass.no et behov..

" Vi gir rabatter til medlemmer men vi trenger et enkelt kontroll system for våre ansatte for å verifisere gyldig krav på rabatterte priser.. V Løst!

rabattkupong kontroll
bottom of page