top of page
UTØYA AUF.jpg

Ressurspersoner i utviklingen

Når vi fikk oppdraget i 2022 om å utvikle et systemet sos rescue- kontakter vi personer som var delaktige under ulike hendelser i Norge....

festival sjef Maria Voss brukte sos rescue

01

Festivalsjefen sier..

" På vår festival kom faktisk en person til rette pga. sos..

02

Phd i politet sier..

" Dette er hva som savnes under en hendelse...

resurspersoner i politiet
smartevac utviklet i samarbeid med innsatsleder

03

Innsatsleder i politet sier..

" Dette savnet vi under viking sky..

04

Vektere på event sier..

" Dette gjør jobben min mye, mye enklere..

protect sikkerhet og vakthold likte sos rescue
medic sør brukte sos rescue på loaded

05

Medic på festival sier..

" At dette kan redde liv, absolutt!

06

PILOT 2023

Vi har brukt dette på alle våre events...

dna arrangørene brukte sos rescue
louies leker pilotprosjekt

07

PILOT 2023..

" Vi vil alltid bruke sos på våre event....

08

mer info kommer

" text 

ved en eventuell hendelse av sos rescue
bottom of page